بخرید و 5,400 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

شهرها برای مردم نه برای سوداگری-نظری شهری انتقادی و حق به شهر

( محمود عبدالله‌زاده )

شهرها برای مردم نه برای سوداگری-نظری شهری انتقادی و حق به شهر

نويسنده: نيل برنر-پيتر ماركوزه-مارگيت ماير

مترجم: محمود عبدالله‌زاده

انتشارات: دفتر پژوهش‌های فرهنگی

Give a Name

270,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دفتر پژوهش‌های فرهنگی
نيل برنر-پيتر ماركوزه-مارگيت ماير
محمود عبدالله‌زاده
شهرسازی
9789643793906
اول
1396
1000
وزیری
386
شومیز
590(گرم)

شهرها برای مردم نه برای سوداگری-نظری شهری انتقادی و حق به شهر

نويسنده: نيل برنر-پيتر ماركوزه-مارگيت ماير

مترجم: محمود عبدالله‌زاده

انتشارات: دفتر پژوهش‌های فرهنگی