بخرید و 2,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مبانی نظری مدیریت آسیب پذیری زیر ساختها

( سعید امینی ورکی )

مبانی نظری مدیریت آسیب پذیری زیر ساختها

نویسنده : سعید امینی ورکی-حسن مشهدی

انتشارات : بوستان حمید

Give a Name

130,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

بوستان حمید
سعید امینی ورکی-حسن مشهدی
مدیریت
۹۷۸۶٠٠۶۴۱۲۵۷۳
اول
1395
1000
وزیری
۱۶۸
شومیز

مبانی نظری مدیریت آسیب پذیری زیر ساختها

نویسنده : سعید امینی ورکی-حسن مشهدی

انتشارات : بوستان حمید