بخرید و 3,400 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مدیریت یکپارچگی تاسیسات اصول موثر و کاربردی برای صنایع نفت-گاز و پتروشیمی

( شهاب الدین شهردار )

مدیریت یکپارچگی تاسیسات اصول موثر و کاربردی برای صنایع نفت-گاز و پتروشیمی

نویسنده : دیتون مایکل

مترجم : شهاب الدین شهردار-ایمان خزایی-حسین غفار نقیبی

انتشارات : بوستان حمید

Give a Name

170,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

بوستان حمید
دیتون مایکل
شهاب الدین شهردار-ایمان خزایی-حسین غفار نقیبی
مهندسی شیمی و نفت
۹۷۸۶٠٠۶۴۱۲۵۵۹
اول
1395
1000
وزیری
۲۵۶
شومیز

مدیریت یکپارچگی تاسیسات اصول موثر و کاربردی برای صنایع نفت-گاز و پتروشیمی

نویسنده : دیتون مایکل

مترجم : شهاب الدین شهردار-ایمان خزایی-حسین غفار نقیبی

انتشارات : بوستان حمید