بخرید و 5,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

تولید کننده
طراح
توزیع کننده
فروشگاه اینترنتی کتاب آروین

مرجع كامل فرآيندهاي توليد

( شیر خورشیدیان )

مرجع کامل فرایندهای تولید

مؤلف : R. H. Todd, D. K. Allen, L. Alting

مترجم : مهندس اكبر شيرخورشيديان

انتشارات:طراح

 طراح

280,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

طراح
R. H. Todd, D. K. Allen, L. Alting
اكبر شيرخورشيديان
ساخت وتولید
9789642917471
دوم
1394
1000
538
800

مرجع کامل فرایندهای تولید

مؤلف : R. H. Todd, D. K. Allen, L. Alting

مترجم : مهندس اكبر شيرخورشيديان

انتشارات:طراح

سر فصل ها

فصل1:فرآيندهاي كاهش جرم مكانيكي

فصل2:فرآيندهاي كاهش جرم حرارتي

فصل3:فرآيندهاي كاهش جرم شيميايي

فصل4:حجم‌سازي

فصل5:تغيير شكل فلزات

فصل6:اتصال دادن حرارتي

فصل7:اتصال شيميايي قطعات

فصل8:تابكاري

فصل9:سختكاري

فصل10: آماده سازيسطوح قطعات

فصل11: پوشش دادن سطوح

فصل12:اصلاح سطوح قطعات

و...

توضیحات : در ابتداي كتاب روشهاي توليد بصورت نمودار طبقه‌بندي شده است. همه فرآيندهاي گفته شده به كمك تصاوير، جداول و نمودار و فرمولهاي سرانگشتي و تجربي بطور گويا و واضح توضيح داده شده است. اين كتاب توسط دانشگاه Brigham تدوين و سپس توسط كارشناسان شركتهاي بزرگي چون Black & Decker، General motors ويرايش شده است. بدين جهت در زمينه فرآينهاي توليد از نظر نحوه بيان تقسيم بندي و آموزش كتاب منحصر به فرد است.