بخرید و 2,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

معماری و شهر سازی در قرن بیستم

( اعتضادی مانیاگو )

معماری و شهر سازی در قرن بیستم

نویسنده: ویتوریو مانیاگو، لامیونیانی

مترجم : لادن اعتضادی 

انتشارات: دانشگاه شهید  بهشتی  

 دانشگاه شهید بهشتی

130,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه شهید بهشتی
ویتوریو مانیاگو، لامیونیانی
لادن اعتضادی
معماری
چهارم
1393
312

معماری و شهر سازی در قرن بیستم

نویسنده: ویتوریو مانیاگو، لامیونیانی

مترجم : لادن اعتضادی                                                                                 

انتشارات: دانشگاه شهید  بهشتی  

سرفصل ها :

فصل1: از عصر روشنگرایی تا هنر نو

فصل2: خردگرایی متقدم

فصل3: اکسپرسیونیسم

فصل4: معماری ارگانیک

فصل5: خرد گرایی

فصل6: سنتگرایی

فصل7: نو کلاسیک گراییف خرد گرایی متاخر

فصل8: شیوه گرایی نوین ومهندسی معمارانه