بخرید و 3,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کارگاه برنامه ریزی شهری

( اسماعیل شیعه )

 کارگاه برنامه ریزی شهری                                                 

نویسنده: دکتر اسماعیل شیعه

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

150,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر اسماعیل شیعه
شهرسازی
۹۷۸۹۶۴۴۵۴۱۶۹۸
هشتم
1393
1000
وزیری
309
شومیز

 کارگاه برنامه ریزی شهری                                                 

نویسنده: دکتر اسماعیل شیعه

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران

سرفصل ها:

فصل1: تعاریف ومفاهیم کاربردی

فصل2: مراحل مختلف مطالعه وضع

فصل3: تجزیه و تحلیل