بخرید و 4,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

فرایند طراحی شهری

( حسین بحرینی )

فرایند طراحی شهری

نویسنده: سید حسین بحرینی

انتشارات: دانشگاه تهران

<w

دانشگاه تهران

200,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه تهران
سید حسین بحرینی
شهرسازی
نهم
1393
وزیری
4690
شومیز

فرایند طراحی شهری

نویسنده: سید حسین بحرینی

انتشارات: دانشگاه تهران

سرفصل ها:

فصل1: فلسفه وجودی طراحی شهری و مرور تاریخی آن

فصل2: تعریف طراحی شهری

فصل3: حرفه  طراحی شهری

فصل4: اجزاء تشکیل دهنده طراحی شهری

فصل5: فرایند طراحی شهری

فصل6: مراحل فرایند طراحی شهری-(شناخت، تدوین، اهداف کلی، تبیین، اهداف عملیاتی، تنظیم راه حلهای کلی طراحی)

و...