بخرید و 2,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

( کرامت الله زیاری )

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 

نویسنده: کرامت الله زیاری 

انتشارات:دانشگاه تهران  

دانشگاه تهران

100,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه تهران
کرامت الله زیاری
شهرسازی
978-9640359075
یازدهم
1393
1000
وزیری
185
شومیز

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 

نویسنده: کرامت الله زیاری 

انتشارات:دانشگاه تهران 

سرفصل ها:

فصل1:  تعاریف ومفاهیم شهرسازی

فصل2: استانداردهای برنامه ریزی کاربری ارضی شهری

فصل3: منطقه بندی

فصل4: مدلها و روشهای پیش بینی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

فصل5: برنامه کاربری اراضی یک شهر جدید نمونه

فصل6: برنامه ریزی کاربری اراضی یک شهر سنتی یا خودروف ضوابط و  مقررات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری