بخرید و 2,200 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

با شهر و منطقه در ایران

( اسماعیل شیعه )

با شهر و منطقه در ایران

نویسنده: اسماعیل شیعه  

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران 

دانشگاه علم و صنعت ایران

110,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه علم و صنعت ایران
اسماعیل شیعه
شهر سازی
۹۷۸۹۶۴۴۵۴٠۸۶۸
هشتم
1393
1000
وزیری
279
شومیز

با شهر و منطقه در ایران

نویسنده: اسماعیل شیعه  

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران

سر فصل ها:

فصل1: محیط ایران و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

فصل2: برنامه ریزی مراکز زیستی ایران بر مبنای بوم ساخت های طبیعی و انسانی

فصل3: درامدی بر برنامه ریزی مسکن در شهر ها و مناطق  ایران

و...