بخرید و 1,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

تولید کننده
انشاء
توزیع کننده
فروشگاه اینترنتی کتاب آروین

تشریح مسائل مکانیک محیط های پیوسته

( حمید احمدی )

 تشریح مسائل مکانیک محیط های پیوسته 

نویسنده: حمید احمدی- عباس علی اکبری- محمد سعیدفلاح نیاسر- شهاب الدین کشاورزمحمدیان-  سهیل پولادیان

انتشارات: انشاء

انشاء

افزودن به لیست دلخواه

انشاء
حمید احمدی- عباس علی اکبری- محمد سعیدفلاح نیاسر- شهاب الدین کشاورزمحمدیان- سهیل پولادیان
معماری
1386
154

 تشریح مسائل مکانیک محیط های پیوسته 

نویسنده: حمید احمدی- عباس علی اکبری- محمد سعیدفلاح نیاسر- شهاب الدین کشاورزمحمدیان-  سهیل پولادیان

انتشارات: انشاء

سرفصل ها :

فصل1:  تانسورها

فصل2: سینماتیک یک محیط پیوسته

فصل3: تنش

فصل4: جامد الاستیک

فصل5: سیالات نیوتنی

فصل6: فرمول بندی انتگرالی اصول عمومی