بخرید و 2,660 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

شیمی تجزیه کمی-جلد دوم

( علی اصغر انصافی )

شیمی تجزیه کمی-جلد دوم

نويسنده: دانيل سی هريس

مترجم: علی اصغر انصافی-حسن رحيمی منصور-حسن قاضی

انتشارات: دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشگاه صنعتی اصفهان

133,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانيل سي هريس
علی اصغر انصافی-حسن رحيمی منصور-حسن قاضی
شیمی
9789646029491
چهارم
1392
1000
وزیری
382
شومیز

شیمی تجزیه کمی-جلد دوم

نويسنده: دانيل سی هريس

مترجم: علی اصغر انصافی-حسن رحيمی منصور-حسن قاضی

انتشارات: دانشگاه صنعتی اصفهان

توضیحاتی درباره این کتاب:

جلد دوم از "مبانی تجزيه شيميايی "از فصل هفتم با عنوان "تجزيه كمی دستگاه" آغاز شده و با فصل چهاردهم كه "تجزيه‌های خودكار "عنوان گرفته به پايان می رسد . اين كتاب ويژه دانشجويان رشته‌های شيمی پايه فراهم آمده است .نگارنده در پايان هر فصل، مسائل و تمرين‌های گوناگون، نيز فهرست منابع را درج كرده است . در انتهای كتاب نيز چهار جدول (ثابت‌های حاصل ضرب انحلالی، لگاريتم‌های در پايه ده، پتانسيل‌های استاندارد، و ثابت‌های تعادلی)، همچنين پاسخ پرسش‌های هر فصل به تفكيك به طبع رسيده است .مباحث كتاب از اين قرار است" :اسپكتروسكوپی مولكولی، "طيف بينی اتمی، "پتانسيومتری، "تجزيه الكترودی غير پنانسيومتری، "تئوری كروماتوگرافی و كروماتوگرافی مايعی "و "كروماتوگرافی گازی .

فهرست مطالب: