بخرید و 4,400 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

اصول کنترل مدرن

( مرتضی صدیق )

اصول کنترل مدرن

نویسنده: علی خاکی صدیق

انتشارات: دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

220,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

:دانشگاه تهران
:علی خاکی صدیق
مهندسی برق
۹۷۸۹۶۴٠۳۶۶۲۸۸
سیزدهم
1393
1000
وزیری
: 464
شومیز

اصول کنترل مدرن

نویسنده: علی خاکی صدیق

انتشارات: دانشگاه تهران

سرفصل ها:

فصل1: آشنایی با مفاهیم جبر خطی و مقدمات ریاضی

فصل2: نمایش سیستم های خطی

فصل3: کنترل پذیری و رویت پذیری

فصل4: تئوری تحقق

فصل5: تحلیل پایداری

فصل6: سیستم های کنترل خطی فیزیک

فصل7: حالت رویت گرهای خطی و طراحی جبران کننده

فصل8: سیستم های کنترل بهینه خطی

فصل9: سیستم های خطی تغییرپذیر  بازمان