بخرید و 6,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

فضا، زمان ومعماری (فرارویش سنتی نو در معماری ) ویرایش پنجم

( زیگفرید گیدیون محمد تقی فرامرزی )

فضا، زمان ومعماری (فرارویش سنتی نو در معماری ) ویرایش پنجم

نویسنده: زیگفرید گیدیون

مترجم : محمد تقی فرامرزی

انتشارات: کاوش پرداز

 ویستا-کاوش پرداز

300,000 ریال

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

کاوش پرداز
زیگفرید گیدیون
محمد تقی فرامرزی
معماری
1391
848

فضا، زمان ومعماری (فرارویش سنتی نو در معماری ) ویرایش پنجم

نویسنده: زیگفرید گیدیون

مترجم : محمد تقی فرامرزی

انتشارات: کاوش پرداز

سرفصل ها

فصل1:تاریخ همچون پارهای از زندگی

فصل2:ویراس معماری ما

فصل3:رشد تدریجی توانایی های نو

فصل4:نیاز به اخلاق درمعماری

فصل5:پیشرفت معماری درآمریکا

فصل6:فضا- زمان درهنر

فصل7:معماری وساختمان  سازی

فصل8:شهر سازی درسده ی نوزدهم

فصل9:شهر سازی همچون مسئله ی انسانی

فصل10:فضا- زماندر شهر سازی