بخرید و 4,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

ساختمان ها چگونه عمل می کنند

( ادوارد آلن محمود گلابچی )

ساختمان ها چگونه عمل می کنند

نویسنده: ادوارد آلن

مترجم : محمود گلابچی، کتایون تقی زاده

انتشارات:دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

200,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه تهران
ادوارد آلن
محمود گلابچی، کتایون تقی زاده
معماری
978964035844
چهارم
1393
1000
وزیری
435
شومیز

ساختمان ها چگونه عمل می کنند

نویسنده: ادوارد آلن

مترجم : محمود گلابچی، کتایون تقی زاده

انتشارات:دانشگاه تهران

سر فصل ها

فصل1:محیط خارج،

فصل2:محیط انسانی

فصل3:مفهوم سرپناه

فصل4:عملکرد ساختمان

فصل5:تامین آب

فصل6:بازیافت پسماند ها

فصل7:تامین آسایش گرمایی

فصل8:مشخصات گرمایی اجزای ساختمان

فصل9:کنترل تابش حرارتی

فصل10:کنترل دما و رطوبت هوا

فصل11:کنترل جریان هوا

فصل12:مقابله با نفوذ آب

و...