بخرید و 2,400 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

فناوری اطلاعات ITدر مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه

( مینگ سان محمود گلابچی )

فناوری اطلاعات ITدر مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه

نویسنده: مینگ سان، راب ها وارد

مترجم : محمود گلابچی، مرتضی آل نبی                                                                         

انتشارات: دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

120,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه تهران
مینگ سان، راب ها وارد
محمود گلابچی، مرتضی آل نبی
معماری
سوم
1391
374

فناوری اطلاعات ITدر مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه

نویسنده: مینگ سان، راب ها وارد

مترجم : محمود گلابچی، مرتضی آل نبی                                                                         

انتشارات: دانشگاه تهران

سر فصل ها

فصل1:مروری بر کاربرد های فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان

فصل2:تجارت و مدیریت اطلاعات

فصل3:طراحی رایانه ای و تصویر سازی

فصل4:برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

فصل5:برآورد