بخرید و 7,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مبانی سازه برای معماران

( مالکولم میلائیس محمود گلابچی )

مبانی سازه برای معماران

نویسنده: ما لکولم میلائیس

مترجم : محمود گلابچی، کتایون تقی زاده

انتشارات: دانشگاه تهران

350,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

امیر کبیر
ما لکولم میلائیس
محمود گلابچی، کتایون تقی زاده
معماری
چهارم
1395
635

مبانی سازه برای معماران

نویسنده: ما لکولم میلائیس

مترجم : محمود گلابچی، کتایون تقی زاده                                                                        

انتشارات: دانشگاه تهران

سرفصل ها

فصل1:بارو مسیر گذاری

فصل2:نیروهای داخلی

فصل3: رفتار عناصر سازه ای

فصل4:مفاهیم پیشرفته تنش

فصل5:مصالح سازه ای

فصل6:سازه های ایمن و گسیسختگی

فصل7:هندسه و رفتار سازه ای

فصل8:رفتاریک ساختمان سازه

فصل9:سازه های واقعی

فصل10:ادراک سازه ای

فصل11:سازه ها و فرم های ساخته شده

فصل12:محاسبات ساده و تقریبی

فصل13:بنیان های ریاضی