بخرید و 7,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مدیریت استراتژیک پروژه

( محمود گلابچی )

مدیریت استراتژیک پروژه

نویسنده: : محمود گلابچی، امیر فرجی

انتشارات: دانشگاه تهران 

دانشگاه تهران

350,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه تهران
: محمود گلابچی، امیر فرجی
معماری
9789640360262
چهارم
1395
1000
وزیری
686
شومیز

مدیریت استراتژیک پروژه

نویسنده: : محمود گلابچی، امیر فرجی

انتشارات: دانشگاه تهران

سرفصل ها

فصل1:، تصمات استراتژیک در مدیریت  یک پرژه

فصل2:شرایط پیرامون پرژه

فصل3:مطالعات امکان سنجی پرژه

فصل4:ساختارهای سازمان پرژه

فصل5:تامین منابع مالی پرژه.

فصل6:مدیریت پیمان پرژه

فصل7:مدیریت ریسک پرژه

فصل8:روش های تصمیم گیری