بخرید و 4,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مبانی فیزیک ساختمان 3 روشنایی الکتریکی

( زهرا قیابکلو )

مبانی فیزیک ساختمان 3 روشنایی الکتریکی

نویسنده: زهرا قیابکلو

انتشارات: جهاد دانشکاهی امیر کبیر

 جهاد دانشگاهی

200,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

جهاد دانشگاهی امیر کبیر
زهرا قیابکلو
معماری
97896421011464
پنجم
1395
وزیری
404
شومیز

مبانی فیزیک ساختمان 3 روشنایی الکتریکی

نویسنده: زهرا قیابکلو

انتشارات: جهاد دانشکاهی امیر کبیر

سرفصل ها:

فصل: مبانی نور

فصل2: نور و رنگ

فصل3: سنجش و محاسبه نور مبانع نور

فصل 4: انواع جراغ

فصل5: تنضیم و کنترل نور

فصل 6: برنامه ریزی و طراحی

فصل7:نورپردازی

فصل8: سیم گشی