بخرید و 14,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مهندسی واکنشگاه های شیمیایی

( علی خسروی )

مهندسی واکنشگاه های شیمیایی

نويسنده: اچ اسكات فوگلر

مترجم: علی خسروی

انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

700,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه صنعتی شریف
اچ.اسكات فوگلر
علی خسروی
مهندسی شیمی و نفت
9789641180029
دوم
1395
1000
خشتی
749
شومیز

مهندسی واكنشگاه‌های شيميايی

نويسنده: اچ.اسكات فوگلر

مترجم: علی خسروی

انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف

سرفصل ها:


فصل1: موازنه های مول

فصل2: تعیین اندازه واکنشگاه و مقدار تبدیل

فصل3: قوانین سرعت و استوکیومتری

فصل4: طراحی واکنشگاه دما -ثابت

فصل5: جمع آوری و تحلیل داده های سرعت

فصل6: واکنشهای چند گانه

فصل7: سینیک واکنشهای غیر ابتدایی

فصل8: طراحی واکنشهای دما -متغیر در حالت پایدار

فصل9: طراحی واکنشهای دما -متغیر در حالت نا پایدار

فصل10: کاتالیز واکنشها و واکنشگاه های کاتالیزی