بخرید و 2,500 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مدل سازی در پدیده های انتقال

( اسماعیل توسان )

مدل سازی در پدیده های انتقال

نويسنده: اسماعيل توسان

مترجم: محمد موسوی بفرويی-سهيلا يغمايی

انتشارات: دانشگاه صنعتی شريف

دانشگاه صنعتی شریف

125,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه صنعتی شریف
اسماعيل توسان
محمد موسوی بفرويي،سهيلا
شیمی
9789642080274
اول
1389
1000
وزیری
639
شومیز

مدل‌سازی در پديده‌های انتقال

نويسنده: اسماعيل توسان

مترجم: محمد موسوی بفرويی،سهيلا يغمايی

انتشارات: دانشگاه صنعتی شريف

سرفصل ها:

فصل1: مقدمه

فصل2: انتقال های ملکولی و همرفتی

فصل3: انتقال بین فازی و ضرایب آن

فصل4: محاسبه ضرایب انتقال : همبستگی های مهندسی

فصل5: آهنگ تولید در انتقال تکانه، انرژی و جرم

فصل6: موازنه های ماکروسکوپی حالت پا یا

فصل7: موازنه های ماکروسکوپی حالت نا پا یا

فصل8: موازنه های میکروسکوپی حالت پا یای بدون تولید

فصل9: موازنه های میکروسکوپی حالت پا یای همراه با تولید

فصل10: موازنه های میکروسکوپی حالت نا پا یای بدون تولید

فصل11: موازنه های میکروسکوپی حالت نا پا یای  همراه با تولید