بخرید و 5,800 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

سیراندیشه های معماری

( محمد جواد مهدوی نژاد )

: سیراندیشه های معماری

نویسنده: محمد جواد مهدوی نژاد

انتشارات: جهاد دانشگاهی تهران

 جهاد دانشگاهی

290,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

انتشارات: جهاد دانشگاهی تهران
محمد جواد مهدوی نژاد
معماری
هفتم
1395
242

سیراندیشه های معماری

نویسنده: محمد جواد مهدوی نژاد

انتشارات: جهاد دانشگاهی تهران

سر فصل ها

فصل1:آغاز تمدن و هنر های اولیه

فصل2:مشرق زمین- دروازه تمدن های بزرگ

فصل3:هنر و معماری چین

فصل4:هنرو معماری ژاپن

فصل5:هنر و معماری بین و النهرین

فصل6:هنر و معماری آمریکایی لاتین

فصل7:هنر و معماری مصر

فصل8:هنر و معماری دریای اژه

فصل9:هنرو معماری یونان باستان

و...