بخرید و 4,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

سازه در معماری

( سازه در معماری )

سازه در معماری

نویسنده: ماریو سالوادوری

مترجم : محمود گلابچی

انتشارات: دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

200,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

انتشارات: دانشگاه تهران
ماریو سالوادوری
: محمود گلابچی
معماری
چهاردهم
1394
وزیری
371

سازه در معماری

نویسنده: ماریو سالوادوری

مترجم : محمود گلابچی

انتشارات: دانشگاه تهران

سرفصل ها

فصل1: سازه در معماری

فصل2:بارهای سازه

فصل3:مصالح ساختمانی

فصل4:الزامات سازه ای

فصل5: وضعیت های اساسی تنش

فصل6:سازه های کششی سازه ای

فصل7:تیرها

فصل8:قاب ها و قوس ها

فصل9:نکات ظریف در رفتار سازه ها

و...