بخرید و 3,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

روش طرح و ساخت

( محمود گلایچی، امیر فرجی )

روش طرح و ساخت

نویسنده: سیرنی لوی

مترجم : محمود گلایچی، امیر فرجی

انتشارات: دانشگاه تهران

 

 

دانشگاه تهران

180,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

انتشارات: دانشگاه تهران
سیرنی لوی
محمود گلایچی، امیر فرجی
معماری
سوم
1393
377

روش طرح و ساخت

نویسنده: سیرنی لوی

مترجم : محمود گلایچی، امیر فرجی

انتشارات: دانشگاه تهران  

سرفصل ها

فصل1:مقدمه ای بر سیستم طرح و ساخت

فصل2:بیشینه در سیستم طرح و ساخت

فصل3: تیم طرح وساخت

فصل4:صنایع و طراحی و ساخت

فصل5:برنامه طرح و ساخت

فصل6:کاربرد سیستم طرح و ساخت در بخش دولتی

فصل7:رویکرد مدیریت اجرا در سیستم طرح و ساخت

فصل8:طرح و ساخت توسعه پایدار

فصل9:قابلیت تعامل و مدل سازی اطلاعات ساختمان

و....