بخرید و 1,200 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

طراحي و كنترل ستون‌هاي تقطير با استفاده از شبيه‌سازي نرم‌افزار ASPEN

( موسوی حجازی )

طراحی و كنترل ستون‌های تقطير با استفاده از شبيه‌سازی نرم‌افزار ASPEN

نويسنده: ويليام ال لويبن

مترجم : اميرسعيد موسوی حجازی-آزاده سعادت عاكفی-اكبر شاهسوند

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فرودسی مشهد

60,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه فردوسی مشهد
ويليام ال.لويبن
اميرسعيد موسوي حجازي،آزاده سعادت عاكفي،اكبر شاهسوند
مهندسی شیمی و نفت
9789643862442
اول
1389
1000
وزیری
430
شومیز
605(گرم)

طراحی و كنترل ستون‌های تقطير با استفاده از شبيه‌سازی نرم‌افزار ASPEN

نويسنده: ويليام ال لويبن

مترجم : اميرسعيد موسوی حجازی-آزاده سعادت عاكفی-اكبر شاهسوند

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

فهرست مطالب:

فصل1: مبانی تعادل فازی مایع- بخار(VLE)

فصل2: آنالیز ستون های تقطیر

فصل3: شیبه سازی حالت پایا

فصل4: بهینه سازی اقتصادی فرآیند تقطیر

فصل5: سیستم های تقطیر پیچیده تر

فصل6: محاسبات حالت پایا برای انتخاب ساختار کنترلی

فصل7: تبدیل شبیه سازی حالت پایا به شبیه سازی دینامیکی

فصل8: کنترل ستونهای تقطیر پیچیده تر

فصل9: تقطیر واکنشی

فصل10: کنترل ستونهای تقطیر با جریان جانبی

فصل11: کنترل تفکیک کننده های نفتی