بخرید و 3,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مبانی فیزیک ساختمان 2 تنظیم شرایط محیطی

( زهرا قیابکلو )

مبانی فیزیک ساختمان 2 تنظیم شرایط محیطی

نویسنده: زهرا قیابکلو 

انتشارات: جهاد دانشگاهی امیر کبیر

 جهاد دانشگاهی

180,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

انتشارات: جهاد دانشگاهی امیر کبیر
زهرا قیابکلو
معماری
هفدهم
1395
359

مبانی فیزیک ساختمان 2 تنظیم شرایط محیطی

نویسنده: زهرا قیابکلو 

انتشارات: جهاد دانشگاهی امیر کبیر 

سرفصل ها

 فصل1: منابع انرژی

فصل2:اقلیم

فصل3:هندسه خورشید

فصل4:الگو حرکت سایه و طراحی سایت

فصل5:آسایش حرارتی

فصل6:مبانی انتقال حرارت در ساختمان

فصل7:سامانه های غیر فعال خورشیدی

فصل8:گرد اورندهای خورشیدی

فصل9:سامانه های فتوولتاییک

فصل10:توربین های بادی ساختمان های هوشمند

فصل11:مصادیق