بخرید و 1,900 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

انگلیسی برای دانشجویان معماری

( حسن رستگارپور )

: انگلیسی برای دانشجویان معماری

English for the students of Architecture

نویسنده: حسن رستگارپور

انتشارات: سمت

95,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

انتشارات: سمت
حسن رستگارپور
معماری
سیزدهم
1395
196

انگلیسی برای دانشجویان معماری

English for the students of Architecture

نویسنده: حسن رستگارپور

انتشارات: سمت

سرفصل ها

فصل1:زبان تخصصی

فصل2:راهنمای آموزشی