بخرید و 3,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

متغیرهای مختلط و کاربردهای آنها

( علی‌اکبر عالم‌زاده )

متغیرهای مختلط و کاربردهای آنها

مؤلف:رائول چرچیل

مترجم:علی‌اکبر عالم‌زاده

انتشارات:نگارنده دانش

نگارنده دانش

180,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده دانش
رائول چرچیل
علی‌اکبر عالم‌زاده
علوم پایه ریاضی
9786006190310
اول
1392
رحلی
360
شومیز
900

متغیرهای مختلط و کاربردهای آنها

مؤلف:رائول چرچیل

مترجم:علی‌اکبر عالم‌زاده

انتشارات:نگارنده دانش

سر فصل ها

فصل1:عداد مخطلط

فصل2:توابع تحلیلی

فصل3:توابع مقدماتی

فصل4:انتگرال

فصل5:سریها

فصل6:ماندهها قطبها

فصل7:کاربردهای ماندهها

فصل8:نگاشت به وسیله توابع مقدماتی

فصل9:نگاشت همدیس

فصل10:کاربرد نگاشت مهدیس

فصل11:تبدیل شوارتز- کریستوفر

فصل12:فرمولهای انتگرال از نوع تواسون