مجموعه سوالات آزمونهای 94-81 علوم اجتماعی با پاسخ های تشریحی

520,000 ریال

9789641146179

مجموعه سوالات آزمونهای 94-81 علوم اجتماعی با پاسخ های تشریحی

نویسنده : شمس-صنعتی-رحیمی-مسعودیان-خراسانی

مترجم : اتقایی-کمالی-عابدکوهی

انتشارات : مدرسان شریف

این کتاب موجود نیست

انتشارات

مجموعه سوالات آزمونهای 94-81 علوم اجتماعی با پاسخ های تشریحی

نویسنده : شمس-صنعتی-رحیمی-مسعودیان-خراسانی

مترجم : اتقایی-کمالی-عابدکوهی

انتشارات : مدرسان شریف

1000
۶۱٠
شومیز
رحلی
1394
اول
۹۷۸۹۶۴۱۱۴۶۱۷۹
منابع آزمون ارشد و دکتری
اتقایی-کمالی-عابدکوهی
شمس-صنعتی-رحیمی-مسعودیان-خراسانی
مدرسان شریف

کتاب مشابه