راهنمای کاربردی بيماری های ماهيان پرورشی

1,953,000 ریال

2,100,000 ریال

0
0
0
0

9789640300008

راهنمای کاربردی بيماری های ماهيان پرورشی

نویسنده: علی طاهر ميرقائد-مرتضی ابراهيم زاده

انتشارات: دانشگاه تهران

این کتاب موجود نیست

انتشارات

راهنمای کاربردی بيماری های ماهيان پرورشی

نویسنده: علی طاهر ميرقائد-مرتضی ابراهيم زاده

انتشارات: دانشگاه تهران

دانشگاه تهران
علی طاهر ميرقائد-سيدمرتضی ابراهيم زاده
مهندسی کشاورزی - علوم دامی-کتاب های پزشکی و پیراپزشکی
9789640300008
445
شومیز
300
0
هیچ نظری ارسال نشده
نظر خود را بنویسید
*
*
*

کتاب مشابه