رازهایی از معامله گری غیر هیجانی

600,000 ریال

9786226017701

رازهایی از معامله گری غیر هیجانی

نویسنده: لری لوین

مترجم: سعید نجفی

انتشارات: چالش

رازهایی از معامله گری غیر هیجانی

نویسنده: لری لوین

مترجم: سعید نجفی

انتشارات: چالش

کتاب مشابه