مهندسی پدافند غيرعامل شبكه های كامپيوتری

650,000 ریال

9789649074191

مهندسی پدافند غيرعامل شبكه های كامپيوتری

انتشارات: مهرگان قلم

نویسنده: ناصر مدیری-منیر سادات شاه ولایتی

این کتاب موجود نیست

انتشارات

مهندسی پدافند غيرعامل شبكه های كامپيوتری

انتشارات: مهرگان قلم

نویسنده: ناصر مدیری-منیر سادات شاه ولایتی

فهرست مطالب

فصل اول: بررسی تاثيرات اجتماعی امنيت

فصل دوم: استانداردهای امنيتی شبكه های كامپيوتری

فصل سوم: مديريت شبكه های كامپيوتری

فصل چهارم: روشهای حمله به شبكه های كامپيوتری

فصل پنجم: نفوذگرهای شبكه های كامپيوتری

فصل ششم: امنيت فيزيكی شبكه های كامپيوتری

فصل هفتم: طبقه بندی و شناخت كاستي های شبكه های كامپيوتری

فصل هشتم: تهديدات سايتهای كامپيوتری

فصل نهم: روشهای شناسايی شبكه های كامپيوتری

فصل دهم: چيدمان شبكه هاي كامپيوتري

فصل يازدهم: پدافند غيرعامل در شبكه های كامپيوتری

مهرگان قلم
منيرسادات شاه ولايتي ناصر مديري
مهندسی کامپیوتر و IT
1-9-90471-964-978
وزیری
280
شومیز
1000

کتاب مشابه