داده کاوی کاربردی

800,000 ریال

9786006481753

داده کاوی کاربردی

نویسنده: محمد صنیعی آباده-سینا محمودی

انتشارات: نیاز دانش

انتشارات

80000 امتیاز وفاداری با خرید این محصول دریافت میکنید

تولید کننده
نیاز دانش
توزیع کننده
فروشگاه اینترنتی کتاب آروین
شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
محصول با موفقیت به لیست مقایسه افزوده شد

داده کاوی کاربردی

نویسنده: محمد صنیعی آباده-سینا محمودی

انتشارات: نیاز دانش

سر فصل ها:

فصل1:معرفی داده کاوي و کشف دانش

فصل2:آماده سازي و پویش داده

فصل3:یادگیري مدل

فصل4:ارزیابی و تفسیر مدل

فصل5:معرفی ابزار برتر داده کاوي RapidMiner

فصل6:دادهکاوي باRapidMiner
فصل7:عملگرهاي مقدماتی نرم افزارRapidMiner

فصل8:عملگرهاي کاوش داده در نرم افزار RapidMiner

نیاز دانش
محمد صنیعی آباده – سینا محمودي – محدثه طاهرپرور
مهندسی کامپیوتر و IT
8-12-6481-600-978
وزیری
512
شومیز
1000
720 گرم

کتاب مشابه