کاملترین مرجع کاربردی شبکه های کامپیوتری و ارتباطی

180,000 ریال

9786006481067

کاملترین مرجع کاربردی شبکه های کامپیوتری-از مقدماتی تا پیشرفته

نویسنده: علیرضا دهستانی

انتشارات: نیاز دانش

این کتاب موجود نیست

انتشارات

کاملترین مرجع کاربردی شبکه های کامپیوتری-از مقدماتی تا پیشرفته

نویسنده: علیرضا دهستانی

انتشارات نیاز دانش

سر فصل ها:

فصل 1:کلیات و اصول شبکه

فصل2:کلیات امنیت شبکه

فصل3:مسیر های WAN و مسیریابی

فصل4:مفاهیم سوییچینگ

فصل5:شناخت دیگر تجهیزات شبکه

فصل6:سوییچهاي سیسکو

فصل7:شناخت روترها

فصل8:/پیکربندي و موارد امنیتی سوییچهاي اترنت و روترها

فصل9:مسیریابی و پروتکلهاي آن

فصل10:پروتکل مسیریابی IGRP و RIP

فصل11:پروتکل مسیریابیClassless

فصل12:پروتکل مسیریابی OSPF تک ناحیه اي

فصل13:پروتکل مسیریابی EIGRP
فصل 14:/لیستهاي کنترل دسترسی و امنیت شبکه

فصل15:مفاهیم WAN و ترجمه آدرس شبکه (NAT)
فصل 16:آشنایی با فناوريهاي VPLS، MPLS،VPN

فصل17:شبیه سازها و مقلدهاي شبکه

و ترجمه آدرس شبکه WAN

نیاز دانش
علیرضا دهستانی
مهندسی کامپیوتر و IT
7-06-6481-600-978
وزیری
672
شومیز
1000

کتاب مشابه