آموزش گام به گام داده کاوی در کلمنتاین-Clementine

170,000 ریال

9789642971336

آموزش گام به گام داده کاوی در کلمنتاین-Clementine

نویسنده: بهروز مینایی-مهدی نصیری-دانیال نصیری

انتشارات: ساحر

این کتاب موجود نیست

انتشارات

آموزش گام به گام داده کاوی در کلمنتاین-Clementine

نویسنده: بهروز مینایی-مهدی نصیری-دانیال نصیری ابراهیم شاسا

انتشارات: ساحر

سرفصل ها:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: کار با Clementine

فصل سوم: مروری بر داده کاوی

فصل چهارم: متدولوژی کریسپ- داده کاوی

فصل پنجم: ساخت جریان داده ها

فصل ششم: مرجع زبان clem

فصل هفتم: گره های تنظیم صفات

فصل هشتم: مدل ها

ساحر
بهروز مینایی-مهدی نصیری-دانیال نصیری
مهندسی کامپیوتر و IT
9789642971336
وزیری
280
شومیز
1000
403 گرم

کتاب مشابه