طراحی موشك(بالستيك و حامل ماهواره)

70,000 ریال

9786005237467

طراحی موشك(بالستيك و حامل ماهواره)

نويسنده: هی لينشو

مترجم: حسن كريمی مزرعه‌شاهی،مجتبی هاشمی دولابی

انتشارات: جهاد دانشگاهی (واحد تهران)

این کتاب موجود نیست

انتشارات

طراحی موشك(بالستيك و حامل ماهواره)

نويسنده: هی لينشو

مترجم: حسن كريمی مزرعه‌شاهی،مجتبی هاشمی دولابی

انتشارات: جهاد دانشگاهی (واحد تهران)

توضیحاتی در باره ی این کتاب:
در اين كتاب اصول طراحي مفهومي موشك‌هاي بالستيك و موشك‌هاي حامل ماهواره‌ها، هم‌چنين مفهوم مهندسي هماهنگ، تعيين پارامترهاي اصلي طراحي، طرح‌هاي ساختار كلي و نيز طراحي موشك‌هاي چند مرحله‌اي تشريح شده است. مباحث كتاب بدين قرار است: "تحليل و طراحي ماموريت"، "تحليل و انتخاب طرح‌هاي كلي"، "مسيرهاي پرواز"، "به دست‌آوردن پارامترهاي اصلي طراحي"، "طراحي تركيب‌بندي و سازه"، "مرور و بررسي محاسبات"، "پيش‌گفتاري در رابطه با موشك‌هاي چند مرحله‌اي" و "طراحي مفهومي موشك‌هاي چند مرحله‌اي".

کتاب مشابه