پيشرانه‌ها و مواد منفجره:گرماشيمی احتراق

32,000 ریال

9789644522222

پيشرانه‌ها و مواد منفجره:گرماشيمی احتراق

نويسنده: نرگس زهری-جمشيد نجف‌پور-عليرضا اكبر

انتشارات: دانشگاه امام حسین

این کتاب موجود نیست

انتشارات

پيشرانه‌ها و مواد منفجره:گرماشيمی احتراق

نويسنده: نرگس زهری-جمشيد نجف‌پور-عليرضا اكبر

انتشارات: دانشگاه امام حسین

فهرست مطالب:
فصل1: ترمودینامیک تبدیل انرژی

فصل2: گرما شیمی احتراق

فصل3: انتشار موج احتراق

فصل4: پیشرانه ها و مواد منفجره پر انرژی

فصل5: احتراق مواد کریستالی و پلیمری

فصل6: احتراق پیشرانه دو پایه

فصل7: احتراق پیشرانه های مرکب

فصل8: احتراق مواد منفجره

فصل9: احتراق در موتور راکت

 

1000
: 296
شومیز
وزیری
1387
اول
: 2-222-452-964
: هوافضا
: نرگس زهری-جمشيد نجف‌پور-عليرضا اكبر
: دانشگاه امام حسين (ع)

کتاب مشابه