طراحی ساختمان های تجاری با Autocad 2010

120,000 ریال

طراحی ساختمان های تجاری

طراحی ساختمان های تجاری با Autocad 2010

نویسنده: دانیل جان استاین

مترجم: اردشیر اطیابی

انتشارات: فدک ایساتیس

این کتاب موجود نیست

انتشارات

طراحی ساختمان های تجاری با Autocad 2010

نویسنده: دانیل جان استاین

مترجم: اردشیر اطیابی

انتشارات: فدک ایساتیس

سرفصل ها:


درس1: : شروع AUTOCAD 2010

درس 2 : مقدمه – فرمانهایی که باید بدانید

درس 3 : پروژه کتابخانه : پلان طبقات – بخش 1

درس 4 : پروژه کتابخانه : پلان طبقات – بخش 2

درس 5 : پروژه کتابخانه : پلان طبقات

درس 6 : پروژه کتابخانه – نماهای داخلی

درس 7 : پروژه کتابخانه – جزییات

درس 8 : پروژه کتابخانه – تنظیم جداول و برگه های نقشه

درس 9 : پروژه کتابخانه – چاپ

:جویبار
:دانیل جان استاین
:اردشیر اطیابی
:9789646745353
وزیری
:504
شومیز
1000

کتاب مشابه