روانشناسی کار

320,000 ریال

9789640115558

روانشناسی کار

نویسنده: فاطمه پورشهسواری

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

این کتاب موجود نیست

انتشارات

روانشناسی کار

نویسنده: فاطمه پورشهسواری

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

مرکز نشر دانشگاهی
فاطمه پورشهسواری
روانشناسی و مدیریت
9789640115558
وزیری
250
شومیز
300

کتاب مشابه