نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت

950,000 ریال

9789643724900

نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت

نویسنده: حسین پاشا شریفی

انتشارات: سخن

انتشارات

95000 امتیاز وفاداری با خرید این محصول دریافت میکنید

تولید کننده
سخن
توزیع کننده
فروشگاه اینترنتی کتاب آروین
شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
محصول با موفقیت به لیست مقایسه افزوده شد

نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت

نویسنده: حسین پاشا شریفی

انتشارات: سخن

فهرست مطالب:

فصل اول: سوابق تاریخی-انواع- و ویژگی های اساسی آزمون های روانی و کاربرد آنها

فصل دوم: مفهوم هوش-تفاوت های فردی و گروهی- و عوامل موثر بر آنها

فصل سوم: نظریه های هوش و تواناییهای ذهنی

فصل چهارم: روش کلی اجرای آزمون های استاندارد

فصل پنجم: آزمون های انفرادی هوش

فصل ششم: آزمونهای گروهی هوش

فصل هفتم: آزمونهای تشخیصی

فصل هشتم: آزمونهای شخصیت

فصل نهم: آزمونهای فرافکنی شخصیت

فصل دهم: سنجش رفتاری-سنجش اضطراب و فشار روانی

فصل یازدهم: سنجش رغبتها-نگرش ها و ارزشها

فصل دوازدهم: پیوستها

300
567
شومیز
وزیری
1398
اول
9789643724900
روانشناسی-عمومی
حسن پاشاشریفی
سخن

کتاب مشابه