گزارش نویسی

240,000 ریال

9789640115718

گزارش نویسی

نویسنده: علی قاسم زاده

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

انتشارات

گزارش نویسی

نویسنده: علی قاسم زاده

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

مرکز نشر دانشگاهی
علی قاسم زاده
ادبیات
9789640115718
وزیری
204
شومیز
300

کتاب مشابه