خدمات الکترونیکی

180,000 ریال

9789640115411

خدمات الکترونیکی

نویسنده: محمد علی ترکمانی-مهیار صدری شجاعی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

انتشارات

خدمات الکترونیکی

نویسنده: محمد علی ترکمانی-مهیار صدری شجاعی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

مرکز نشر دانشگاهی
محمد علی ترکمانی-مهیار صدری شجاعی
مهندسی برق، تاسیسات الکتریکی
9789640115411
وزیری
110
شومیز
300

کتاب مشابه