کنترل پروژه

230,000 ریال

9789640115725

کنترل پروژه

نویسنده: حسن قدسی پور- ناصر شمس قارنه-محمد نوروزی

انتشارات: دانشگاه جامع علمی کاربردی

این کتاب موجود نیست

انتشارات

کنترل پروژه

نویسنده: حسن قدسی پور- ناصر شمس قارنه-محمد نوروزی

انتشارات: دانشگاه جامع علمی کاربردی

درباره این کتاب:

  • کتاب کنترل پروژه نوشته سیدحسن قدسی پور، ناصر شمس قارنه، محمد نوروزی توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (دانشگاه جامع علمی کاربردی) به چاپ رسیده است.
  • موضوع کتاب: مدیریت، برنامه ریزی، آموزش راهبردی
  • کتاب حاضر که منبع اصلی برای دانشگاه ها بخصوص دانشگاه جامع عهلمی و کاربردی میباشد توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی مشترکا به چاپ و منشر شده است.

مباحث کتاب کنترل پروژه

  1. تعاریف
  2. مدیریت پروژه در یک نگاه
  3. برنامه ریزی پروژه
  4. زمان بندی پروژه
  5. مدیریت هزینه پروژه
  6. استانداردهای مدیریت پروژه
  7. آموزش نرم افزار MSP
300
163
شومیز
وزیری
1399
اول
9786005607994
مدیریت
حسن قدسی پور- ناصر شمس قارنه-محمد نوروزی
دانشگاه جامع علمی کاربردی

کتاب مشابه