کارآفرینی

380,000 ریال

9789640115534

کارآفرینی

نویسنده: محمود احمدپور داریانی-آصف کریمی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

این کتاب موجود نیست

انتشارات

کارآفرینی

نویسنده: محمود احمدپور داریانی-آصف کریمی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

مرکز نشر دانشگاهی
محمود احمدپور داریانی-آصف کریمی
مدیریت-عمومی
9789640115534
وزیری
323
شومیز
300
300 گرم

کتاب مشابه