کارآفرینی

340,000 ریال

9789640115534

کارآفرینی

نویسنده: محمود احمدپور داریانی-آصف کریمی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

این کتاب موجود نیست

انتشارات

کارآفرینی

نویسنده: محمود احمدپور داریانی-آصف کریمی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

300 گرم
300
323
شومیز
وزیری
1398
دوم
9789640115534
مدیریت-عمومی
محمود احمدپور داریانی-آصف کریمی
مرکز نشر دانشگاهی

کتاب مشابه