مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

240,000 ریال

9789640115398

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

نویسنده: محمدعلی گودرزی-عبدالرضا مجدالدین-ابراهیم مزاری

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

این کتاب موجود نیست

انتشارات

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

نویسنده: محمدعلی گودرزی-عبدالرضا مجدالدین-ابراهیم مزاری

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

مرکز نشر دانشگاهی
محمدعلی گودرزی-عبدالرضا مجدالدین-ابراهیم مزاری
مدیریت
9789640115398
وزیری
177
شومیز
300

کتاب مشابه