اخلاق حرفه ای

250,000 ریال

9789640115541

اخلاق حرفه ای

نویسنده: ناصر صبحی قراملکی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

این کتاب موجود نیست

انتشارات

اخلاق حرفه ای

نویسنده: ناصر صبحی قراملکی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

مرکز نشر دانشگاهی
ناصر صبحی قراملکی
مدیریت-عمومی
9789640115541
وزیری
158
شومیز
300

کتاب مشابه