مدیریت کسب و کار و بهره وری

240,000 ریال

9789640115657

مدیریت کسب و کار و بهره وری

نویسنده: محمدتقی طغرایی-سعید میرواحدی-فرزانه خالویی-شیوا گورتانیان نژاد

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

این کتاب موجود نیست

انتشارات

مدیریت کسب و کار و بهره وری

نویسنده: محمدتقی طغرایی-سعید میرواحدی-فرزانه خالویی-شیوا گورتانیان نژاد

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

مرکز نشر دانشگاهی
محمدتقی طغرایی-سعید میرواحدی-فرزانه خالویی-شیوا گورتانیان نژاد
مدیریت
9789640115657
وزیری
170
شومیز
300

کتاب مشابه