زبان اصلی رهبران آخر غذا می خورند-LEADERS EAT LAST

420,000 ریال

9789651150111

زبان اصلی رهبران آخر غذا می خورند-LEADERS EAT LAST

نویسنده: WHY SOME TEAMS - PULL TOGETHER - AND OTHERS DONT

انتشارات: مهربان

انتشارات

42000 امتیاز وفاداری با خرید این محصول دریافت میکنید

شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
محصول با موفقیت به لیست مقایسه افزوده شد

زبان اصلی رهبران آخر غذا می خورند-LEADERS EAT LAST

نویسنده: WHY SOME TEAMS - PULL TOGETHER - AND OTHERS DONT

انتشارات: مهربان

300
250
شومیز
رقعی
1398
اول
9789651150111
مدیریت-اطلاعات عمومی
WHY SOME TEAMS - PULL TOGETHER - AND OTHERS DONT
مهربان نشر

کتاب مشابه