زبان اصلی سختی کارهای سخت-THE HARD THING ABOUT HARD THINGS

500,000 ریال

9780062273208

زبان اصلی سختی کارهای سخت-THE HARD THING ABOUT HARD THINGS

نویسنده: بن هاروویتز

انتشارات: مهربان

انتشارات

50000 امتیاز وفاداری با خرید این محصول دریافت میکنید

شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
محصول با موفقیت به لیست مقایسه افزوده شد

زبان اصلی سختی کارهای سخت-THE HARD THING ABOUT HARD THINGS

نویسنده: بن هاروویتز

انتشارات: مهربان

300
335
شومیز
رقعی
1398
اول
9780062273208
مدیریت-اطلاعات عمومی
بن هاروویتز
مهربان

کتاب مشابه