مدیریت منابع انسانی

310,000 ریال

9789644591839

مديريت منابع انسانی

نويسنده: اسفنديار سعادت

انتشارات : سمت

این کتاب موجود نیست

انتشارات

مديريت منابع انسانی

نويسنده: اسفنديار سعادت

انتشارات : سمت

فهرست مطالب:

فصل1: ماهيت مديريت منابع انساني
فصل2: تاريخچه پيدايش مديريت منابع انساني
فصل3: تجزيه و تحليل شغل
فصل4: فرايند برنامه‌ريزي نيروي انساني
فصل5: فرايند كارمنديابي
فصل6: فرايند انتخاب
فصل7: فرايند اجتماعي كردن
فصل8: فرايند آموزش كاركنان
فصل9: ارزيابي عملكرد
فصل10: سيستم پاداش
فصل11: مديريت حقوق و دستمزد
فصل12: انضباط: اصلاح رفتار نامطلوب كاركنان

توضیحاتی درباره کتاب:

اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت منابع انساني در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «مديريت منابع انساني» به ارزش 3 واحد تدوين شده است.

سمت
اسفنديار سعادت
مدیریت
6-183-459-964
وزیری
360
شومیز
1000

کتاب مشابه