دیدگاه ها و برنامه های راهبردی در آموزش محیط زیست شهری

480,000 ریال

9789644574504

دیدگاه ها و برنامه های راهبردی در آموزش محیط زیست شهری

نویسنده: الکس راس

مترجم: زهره فنی-علی رحیمی-فران سعیدی فر-فریده واحدی یگانه

انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی

انتشارات

48000 امتیاز وفاداری با خرید این محصول دریافت میکنید

شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
محصول با موفقیت به لیست مقایسه افزوده شد

دیدگاه ها و برنامه های راهبردی در آموزش محیط زیست شهری

نویسنده: الکس راس

مترجم: زهره فنی-علی رحیمی-فران سعیدی فر-فریده واحدی یگانه

انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی

300
شومیز
وزیری
1398
اول
9789644574504
شهرسازی-مدیریت
زهره فنی-علی رحیمی-فران سعیدی فر-فریده واحدی یگانه
الکس راس
دانشگاه شهید بهشتی

کتاب مشابه